Pregled uređaja za primjenu pesticida

Unable to display PDF
Click here to download

Poljoprivreda i pčele

Unable to display PDF
Click here to download

Zapisnik izvlačenja nagradne igre

Unable to display PDF
Click here to download

Šimširov moljac 2. generacije

Unable to display PDF
Click here to download

Preporuka gnojidbe

Preporuka gnojidbe

Šimšir

Šimšir 1Dramatično propadanje šimšira se nastavlja: Dva štetnika šimšira

Sve donedavno šimšir (Buxus spp.) se tradicionalno uzgajao kao ukrasni grm ili još češće kao “topijar” (oblikovana ukrasna biljka) bez nekakvih posebnih mjera zaštite od štetnih organizama.

Copy of honeya-bee-pro
Pčelarstvo

honeya-bee-proPČELARSTVO

 

Novo u ponudi Trgostila – pogače i satne osnove Hrvatskog porijekla!

 

Osigurajte svojim pčelama najbolje.

Enzimska pogača Honey Bee Pro osigurava do 15% više pčela te 15% više meda.

Mikrobiološki čist proizvod, jači imunitet, bez HMF-a!

100% biljnog porijekla, 100% EU porijeklo!

Bolesti i mane vina

Bolesti i mane vina

Bolestima vina nazivaju se štetne promjene sastava i organoleptičkih osobina vina. Te promjene uzrokuju kvasci, bakterije i plijesni, koje stvaraju štetne tvari, a na štetu jednog i više sastojaka vina. U bolesti vina spadaju vinski cvijet, octikavost, mliječno-kiselo vrenje ili zavrelica te sluzavost.

Berba kukuruza

Kako izbjeći gubitke prinosa i kakvoće kukuruza prilikom berbe

Berba kukuruza koji se namjerava koristiti kao suho zrno obavlja se u punoj zriobi. Berbu treba obaviti u vrijeme kada je vlaga zrna takva da omogućuje najniže gubitke zbog loma stabljike i/ili zrna ili polijeganja biljaka, spontanog ispadanja klipova iz komušine i ispadanja zrna s klipova pri njihovom otkidanju. Svako odugovlačenje berbe smanjuje prinos i kakvoću ubranog kukuruza. Gubici nastaju radi šteta koje čine ptice, glodavci i divljač i radi bolesti klipa kukuruza. Stabljike koje polegnu ili se prelome kombajnom se ne mogu ubrati. Gubici nastaju i pri radu kombajna, ali oni ne bi smjeli prelaziti 2-3 %.

Copy of kombajn_10_10_

Fermentacija vina

Utjecaj malolaktične fermentacije na kakvoću vina

Malolaktična fermentacija je biološki proces pretvorbe jabučne kiseline u mliječnu, a vinari diljem svijeta tradicionalno je koriste u proizvodnji bijelih i crnih vina. Općepoznato je da vina s visokom ukupnom kiselosti u pravilu sadrže veće koncentracije jabučne kiseline, koje im daje grubi, previše kiseli i neharmonični okus.

Bookmark